Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia międzynarodowego transportu osób?

Coraz więcej firm i przewoźników oferuje przewóz pasażerski na różnych trasach międzynarodowych, co z kolei generuje wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi. Aby jednak zagwarantować odpowiednią jakość i bezpieczeństwo podróży, niezbędne jest spełnienie szeregu wymogów oraz posiadanie odpowiednich dokumentów. 

Dokumenty dla kierowcy

Pierwszym aspektem, który należy uregulować przed podjęciem działalności w zakresie międzynarodowego przewozu pasażerskiego, jest posiadanie odpowiednich dokumentów przez kierowców busów. Przede wszystkim kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy kategorii D, które uprawnia go do prowadzenia pojazdów przeznaczonych do przewozu osób.

Kolejnym dokumentem jest karta kierowcy, która służy do ewidencji czasu pracy oraz umożliwia kontrolę czasu jazdy i odpoczynku kierowcy. Karta ta musi być używana podczas każdej podróży międzynarodowej. Ponadto kierowca powinien posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej, które potwierdza jego umiejętności oraz przygotowanie do wykonywania zadań związanych z przewozem pasażerskim.

Dokumenty dla przewoźnika

Należy posiadać dowód rejestracyjny oraz ważne ubezpieczenie OC, które obejmuje również obszar całej Unii Europejskiej oraz innych krajów, do których bus będzie docierał. Ponadto wszystkie nasze busy do Holandii z Sandomierza mają aktualną homologację oraz tablicę z wymaganymi danymi technicznymi i parametrami dotyczącymi pojazdu.

Aby przeprowadzić międzynarodowy transport osób busami, przewoźnik musi posiadać stosowne zezwolenia oraz licencje na wykonywanie tego rodzaju działalności. W przypadku transportu osób na terytorium Unii Europejskiej wymagana jest licencja wspólnotowa, która pozwala na świadczenie usług transportowych na całym obszarze UE.

W przypadku organizowania przewozów międzynarodowych poza UE, konieczne może być również uzyskanie odpowiednich zezwoleń i licencji od właściwych organów w danym kraju. Przewoźnik powinien również posiadać aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która chroni jego interesy finansowe w przypadku ewentualnych roszczeń ze strony pasażerów.